Dopravní omezení

V současné době probíhá oprava komunikace vedoucí okolo našeho domu. Dne 5.9. stavební firma vytrhala obrubníky chodníku, který byl vybudován před 5 lety. Důvodem je potřeba posunutí obrubníku cca o 20 cm podle projektu (!) Do doby položení nového asfaltového koberce a dodláždění chodníku není možné vjet do dvora za účelem parkování ani parkovat před domem. Podle vyjádření stavební firmy bude nový asfalt položen 17.9. Upozorňujeme tedy naše potenciální hosty, že od 5.9. do minimálně 17.9. nebude možné u nás zaparkovat. Příjezd k domu za účelem vyložení / naložení zavazadel bude možný (dopravní obsluze vjezd povolen). Po dobu pobytu doporučujeme parkování cca 150m od domu naproti turistické ubytovně. Jedná se o plochu s minimálním pohybem vozidel, která je naproti oknům ubytovny, tedy bezpečné místo. Hosty, kteří mají nebo budou mít u nás rezervovaný pobyt budeme cca 2-3 dny před příjezdem informovat o aktuální situaci. Věříme, že tato dílčí nepříjemnost Vás neodradí od pobytu u nás, výhodou je prakticky nulový dopravní provoz před domem.