Okolí


Toulovcovy a Městské maštale – Přírodní rezervace s pískovcovými skalními útvary, krásná příroda dosud jen málo poznamenaná civilizací. Oblast je protkána sítí turistických stezek i cyklotras.

Zámek Nové Hrady – zámek v rokokovém slohu nazývaný „České Versailles“ nebo „Malý Schönbrunn“. Stálá expozice nábytku z období od baroka až po kubismus. V přilehlém špýcharu první české muzeum velocipedů.

Rychmburk – zachovalý hrad ze 14. stol. s okrouhlou 30 m vysokou věží přístupnou obvykle po dohodě. Před vstupem do hradu historické zachovalé „Městečko“.

Košumberk – romantická zřícenina gotického hradu, v blízkosti města Luže s četnými památkami

CHKO Žďárské vrchy – je považována za nejmalebnější chráněnou krajinnou oblast v naší zemi.

Polička – královské věnné město s mimořádně zachovalými hradbami a s přístupnou rodnou světnicí Bohuslava Martinů ve věži kostela.

Litomyšl – významné historické město s renesančním zámkem zapsaným v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Veselý kopec – Skanzen volně rozptýlených zemědělských stavení přibližující život na vesnici doplněný technickými památkami na vodní pohon.