41

Zajímavé akce v září

Proseč:

23.9.  Den řemesel – ukázky tradiční výroby typické v Proseči – výroba dýmek, hračky a jiné drobné předměty ze dřeva, keramika, řezbáři,… + doprovodný program, truck modely, dílničky pro děti.

Polička:

Dny kulturního dědictví: 8. – 9. 9. 2018  Barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů (CBM) – 50% sleva na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů – 25% sleva na vstupném. Ve dnech 15. – 16. 9.2018 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.

Litomyšl:

Dny kulturního dědictví: 8. – 9. 9. 2018  Zdarma nebo za snížené vstupné možnost návštěvy mnoha pozoruhodných míst včetně jinak nepřístupných, komentované prohlídky.

Skanzen Veselý Kopec

8.9.2018  Posvícení. Příprava tradičního posvícenského pečiva, někde budou moci návštěvníci i ochutnávat.

41

Dopravní omezení

V současné době probíhá oprava komunikace vedoucí okolo našeho domu. Dne 5.9. stavební firma vytrhala obrubníky chodníku, který byl vybudován před 5 lety. Důvodem je potřeba posunutí obrubníku cca o 20 cm podle projektu (!) Do doby položení nového asfaltového koberce a dodláždění chodníku není možné vjet do dvora za účelem parkování ani parkovat před domem. Podle vyjádření stavební firmy bude nový asfalt položen 17.9. Upozorňujeme tedy naše potenciální hosty, že od 5.9. do minimálně 17.9. nebude možné u nás zaparkovat. Příjezd k domu za účelem vyložení / naložení zavazadel bude možný (dopravní obsluze vjezd povolen). Po dobu pobytu doporučujeme parkování cca 150m od domu naproti turistické ubytovně. Jedná se o plochu s minimálním pohybem vozidel, která je naproti oknům ubytovny, tedy bezpečné místo. Hosty, kteří mají nebo budou mít u nás rezervovaný pobyt budeme cca 2-3 dny před příjezdem informovat o aktuální situaci. Věříme, že tato dílčí nepříjemnost Vás neodradí od pobytu u nás, výhodou je prakticky nulový dopravní provoz před domem.

41

Rozhledna Terezka

Rozhledna má od května otevřeno denně mimo pondělí v době 10 – 16 hod. Rozhledny Borůvka a Toulovcova mají v tuto dobu otevřeno od června, v květnu jen o víkendech.

41

Muzeum dýmek

Muzeum dýmek představuje unikátní expozici typické zdejší výroby. Otevřeno po – so 10 – 16 hod., ne – 10 – 15 hod.  O prázdninách je otevírací doba po – so 9 – 17 hod., ne – 9 – 16 hod. Polední pauza 12 – 12.30 hod.  Zdroj:https://www.mastale.cz/cs/muzeum-dymek